Veleposlaništvo RS Teheran /Gospodarsko sodelovanje /Investicije v Iran /

GOSPODARSKO SODELOVANJE

Investicije v Iran

Iranska vlada želi integrirati svoje gospodarstvo v svetovno ekonomijo, zato je leta 2002 sprejela zakon o tujih naložbah (Foreign Investment Promotion & Protection Act – FIPPA). Z novimi pristopi si prizadeva omogočiti večji obseg in boljše pogoje poslovanja tujim podjetjem, še posebno pa spodbuditi neposredne tuje investicije v Iranu.

Direktorat za tuje naložbe pri iranskem ministrstvu za gospodarstvo in finance poudarja deset ključnih razlogov za investiranje v državo:

 1. Geografski položaj
  Izjemna lokacija na sečišču Bližnjega vzhoda, Azije in Evrope;
 2. Tržni potencial in bližina ostalih trgov
  Močan domači trg, katerega 68 milijonsko prebivalstvo beleži zanesljivo rast in dostop do tržišč v soseščini s približno 300 milijoni prebivalcev;

 3. Usposobljena delovna sila
  Številna in primerno izobražen delovna sila, z zelo konkurenčnimi stroški dela na različnih sektorjih in vejah industrije, kot tudi na storitvenem področju;

 4. Razvita infrastruktura
  Na celotnem ozemlju države razvita mreža telekomunikacijske, energetske, cestne in železniške infrastrukture;

 5. Nizki stroški storitev in proizvodnje
  Širok razpon energetskih, telekomunikacijskih, transportnih, kot tudi javnih storitev;

 6. Obilje naravnih virov
  Številčnost in obilje naravnih virov, od surove nafte, zemeljskega plina in nekovinskih rudnin, ki so hitro in relativno lahko dosegljive;

 7. Klimatske razmere
  Okolje katerega zaznamujejo štirje letni časi je izredno primerno za poljedelske dejavnosti na območju celotne države;

 8. Finančne ugodnosti
  Zmanjšanje obdavčitev dohodkov iz 65% na stalnih 25% in številne davčne ugodnosti na posameznih sektorjih;

 9. Politična stabilnost
  Državni ustroj na osnovi parlamentarnega sistema, ki temelji na prijateljskih odnosih z ostalimi državami;

 10. Nova investicijska zakonodaja
  Uveljavitev novega zakona o tujih naložbah (Foreign Investment Promotion & Protection Act – FIPPA), ki je nadomestil dosedanji (LAPHI), omogoča popolno varnost in zakonsko zaščito tujih investicij.

Opomba: zgornje informacije so povzete po dokumentih Direktorata za tuje naložbe, v okviru Organizacije za investicije, gospodarsko in tehnično pomoč pri iranskem ministrstvu za gospodarstvo in finance.

Več informacij o naložbenih možnostih v Iranu si lahko ogledate na spletnih straneh iranske Organizacije za investicije, gospodarsko in tehnično pomoč.

Vsebina zakona o tujih naložbah (Foreign Investment Promotion & Protection Act – FIPPA) se nahaja tudi v PDF obliki.