Veleposlaništvo RS Teheran /Konzularne zadeve /Vizum za dolgoročno bivanje in dovoljenje za prebivanje /

Vizum za dolgoročno bivanje (tip D) in dovoljenje za prebivanje

Nacionalni vizumi tipa D in dovoljenja za prebivanje ostajajo v pristojnosti slovenske nacionalne zakonodaje. Vloge se oddajajo na veleposlaništvu Republike Slovenije. 

-----
Veleposlaništvo RS v Teheranu sprejema vloge za vizum D za naslednje kategorije prosilcev:

-      nosilci diplomatskih ali službenih potnih listov z namenom opravljanja mandata v RS
-      družinski člani državljana RS / države članice EU z namenom združitve družine
-      udeleženci študentskih izmenjav v trajanju od 3 mesecev do največ 1 leta
- športniki, kulturni delavci, raziskovalci, znanstveniki ob predložitvi pisnega mnenja pristojnega ministrstva RS o obstoju interesa Republike Slovenije za njihov prihod

Veleposlaništvo RS v Teheranu sprejema vloge za dovoljenja za prebivanje in izvaja zajem prstnih odtisov v tistih postopkih, ki že potekajo pred pristojnimi organi v RS. Zaslišanja prosilcev se do nadaljnjega ne izvajajo.
-----

NACIONALNI VIZUM ZA DOLGOROČNO BIVANJE (VIZUM TIPA D)

Vizum D je nacionalni vizum, ki tujcu dovoljuje vstop in bivanje v Republiki Sloveniji ves čas veljavnosti vizuma. Vizum za dolgoročno bivanje se izda za obdobje od 90 dni do (maksimalno) enega leta. Ta vizum se lahko izda tujcu, ki si bo v Republiki Sloveniji uredil dovoljenje za prebivanje z namenom združitve družine. Izda se lahko tudi iz drugih razlogov (športni delavci, akreditirani novinarji, diplomati in drugi, z zakonom določeni primeri), kjer je namen bivanja tujca v Republiki Sloveniji časovno daljši oz. vsebinsko različen tistemu, kot ga omogoča schengenski vizum.

Z vizumom D lahko tujec prebiva tudi na območju celotnega schengenskega prostora, vendar ne ves čas veljavnosti vizuma, ampak le 3 mesece v šestmesečnem obdobju.

Postopek bo skladno s prvim odstavkom 62. člena Zakona o upravnem postopku (ZUP) potekal v slovenskem jeziku. V tem jeziku potekajo vsa dejanja v upravnem postoptku. Stranka, ki ne zna jezika, v katerem teče postopek, ima skladno s sedmim odstavkom 62. člena ZUP pravico spremljati postopek po tolmaču.

Postopek rezervacije termina

  1. Prosilec najprej izpolni spletno vlogo za vizum D. Pri izpolnjevanju spletne vloge bo prosilec moral naložiti skenirano fotografijo ki je v skladu z ICAO standardi  in ne presega 175 kB.

  2. Prosilec na e-poštni naslov, ki ga je navedel ob izpolnjevanju vloge dobi osnutek vloge s črtno kodo in serijsko številko.

  3. Prosilec pokliče konzularni oddelek veleposlaništva na številko: (+98) 21 2615 2684 v času telefonskih informacij in zaprosi za termin za vizum D. Ob tem mora sporočiti serijsko številko e-vloge.

Termini za oddajo vizumskih vlog za vizum tipa D so možni ob ponedeljkih  od 9.00 od 12.00 in torkih od 14.00 do 16.00.

Veleposlaništvo ne more sprejeti vizumskih vlog ali dokumentov izven dogovorjenih terminov. Prosilec naj se na veleposlaništvu zglasi 15min pred dogovorjenim terminom. Prosilcev, ki zamudijo dogovorjeni termin za več kot 15min ne moremo sprejeti. Veleposlaništvo sprejema termine po principu en prosilec en termin. Svetujemo, da se prosilci seznanijo z morebitnimi čakalnimi dobami in si rezervirajo termin dovolj zgodaj.

Zahteve in dokumentacija

- izpolnjena in podpisana vloga za nacionalni vizum, ki ga je prosilec izpolnil preko e-vloge

- ustrezno veljaven potni list,

- fotografija v velikosti 45 mm x 35 mm (nepoškodovana, jasna in dobre kvalitete). Priporočila glede fotografije.

- potovalno zdravstveno zavarovanje (ki krije stroške zdravstvenih storitev in repatriacije najmanj do višine 30.000 EUR za celotno obdobje veljavnosti vizuma),

- plačilo konzularne takse v višini 77 EUR, razen v primeru, da je prosilec ožji družinski član državljana RS ali druge EU države,

- specifična dokumentacija s katero se dokazuje namen dolgoročnega bivanja.

DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE

Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop in bivanje  za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Pogoji za izdajo dovoljenja so določeni z Zakonom o tujcih. Prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se izda kot dovoljenje za začasno prebivanje in ga mora tujec pridobiti pred svojim vstopom v državo.

Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa.

Razlogi oziroma nameni prebivanja, zaradi katerih se tujcu lahko izda dovoljenje za prebivanje, so:

•         zaposlitev ali delo,

•         študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,

•         združitev družine s tujcem,

•         drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi,

•         slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti.

Za izdajo dovoljenja za prebivanje mora tujec imeti veljavni potni list, dokazilo o izpolnjevanju upravičenega razloga oziroma namena, zaradi katerega namerava prebivati v Republiki Sloveniji, dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju in o zadostnih sredstvih za preživljanje ter dokazilo o nekaznovanju iz matične države. Poleg ostalih dokazil, morajo tujci vlogi za dovoljenje za prebivanje iz razloga študija priložiti tudi potrdilo o znanju angleškega jezika IELTS UKVI na ravni najmanj B2, ki ga izda Irsafam Institute, Iran.

Postopek  skladno s prvim odstavnom 62. člena Zakona o upravnem postopku (ZUP) poteka v slovenskem jeziku. V tem jeziku potekajo vsa dejanja v upravnem postopku. Stranka, ki ne zna jezika, v katerem teče postopek, ima skladno s sedmim odstavkom 62. člena ZUP pravico spremljati postopek po tolmaču. Tolmača si stranka zagotovi sama.

Postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje traja vsaj en mesec. Taksa za postopek znaša 127 EUR.

 

Za rezervacijo termina prosilci pokličejo Konzularni oddelek Veleposlaništva in pošljejo kopijo potnega lista na uradni e-poštni naslov Veleposlaništva. Termini za oddajo vlog so možni ob ponedeljkih  9.00 – 12.00 in torkih 14.00 – 16.00. Svetujemo, da se prosilci seznanijo z morebitnimi čakalnimi dobami in si rezervirajo termin dovolj zgodaj.

 

 

Več informacij o postopku lahko najdete tukaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.