Veleposlaništvo RS Teheran /Konzularne zadeve /Izdaja potnega lista in osebne izkaznice /

Izdaja potnega lista in osebne izkaznice

Izdaja potnega lista

Državljani Republike Slovenije, ki v tujini prebivajo stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini ali na katerikoli Upravni enoti v Republiki Sloveniji, kjer je taksa nižja kot na Veleposlaništvu.

Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni mogoč, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.

Vloga za izdajo potnega lista je mogoča šele ko je oseba evidentirana kot državljan RS. Otroka, rojenega v tujini, je potrebno predhodno priglasiti v državljanstvo RS in nato zaprositi za izdajo njegovega potnega lista.

Državljanu Republike Slovenije, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta, v kolikor ne dokaže, da je v primeru odtujitve z njim ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.

Državljanu Republike Slovenije, ki še ni dopolnil starosti 3 let, se izda potni list z veljavnostjo 3 let, državljanu staremu od 3 do 18 let pa z veljavnostjo 5 let. Polnoletnemu državljanu se izda  potni list z veljavnostjo 10 let.

Konzularne takse znašajo:

- 47 EUR za potni list z 1 letno veljavnostjo

- 57 EUR za potni list s 3 letno veljavnost,      

- 76 EUR za potni list s 5 letno veljavnost,      

- 115 EUR za potni list z 10 letno veljavnost

Postopek izdaje potnega lista

Vlogo za izdajo potnega lista vloži državljan osebno na predpisanem obrazcu (pridobi se na Veleposlaništvu). Prosilec pri vlogi za novi potni list predloži stari, četudi neveljaven in ustrezno fotografijo. Ob predaji vloge mora prosilec pokazati veljavni osebni dokument s sliko, ki potrjuje njegovo identiteto. K vlogi je potrebno predložiti eno (1) fotografijo. Konzularna taksa se plača v gotovini ob vložitvi vloge na konzularnem oddelku. 

FOTOGRAFIJA

Fotografija stranke mora ustrezati zahtevnim tehničnim standardom, saj je sicer ni možno uporabiti pri izdelavi novega potnega lista. Fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35x45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal, ipd. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo izjemoma priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom.

Izdaja osebne izkaznice

Slovenski državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko od 1.3.2013 vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vložijo pri tukajšnjem veleposlaništvu. Prosilec mora vlogo podati osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova identiteta, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo se mora pred uradno osebo veleposlaništva tudi podpisati. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let, ali ki ni poslovno sposobna, vlogo poda zakoniti zastopnik. Otrok mora biti navzoč po dopolnjenem 8. letu starosti.  

Za izdajo osebne izkaznice je potrebno predložiti naslednje:

(1) biometrično fotografijo (obraz naj bo brez nasmeha – usta zaprta, gledati je potrebno naravnost, obraz mora biti enakomerno osvetljen in umeščen v sredino fotografije. Idealno ozadje je svetlo-sivo ali svetlo-modre barve in mora biti v kontrastu z barvo oči in oblačili. Za osebe s svetlimi lasmi je obvezno ne-belo ozadje.);

(2) Staro osebno izkaznico (v kolikor je še nimate, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drugi dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. potni list, rojstni list);

(3) Vlogo za izdajo osebne izkaznice (dobite jo na veleposlaništvu).

Osebna izkaznica, za katero bo podana vloga na našem veleposlaništvu, bo prosilcu na veleposlaništvu tudi osebno vročena.

Plačilo konzularne takse:

- osebna izkaznica z veljavnostjo 10 let se izda državljanu, staremu od 18 do 70 let: 76 EUR(strošek osebne izkaznice 70 EUR + vloga 6 EUR)

- z veljavnostjo 5 let se izda državljanu, staremu od 3 do 18 let: 60 EUR (strošek osebne izkaznice 54 EUR + vloga 6 EUR)

- z veljavnostjo 3 let se izda državljanu mlajšemu od 3 let: 44 EUR (strošek osebne izkaznice 38 EUR + vloga 6 EUR)

- z veljavnostjo 1 leta (neskrbno ravnanje državljana): 37 EUR (strošek osebne izkaznice 31 EUR + vloga 6 EUR)

Državljanu starejšemu od 70 let se izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.

V primeru pogrešitve, izgube ali kraje osebne izkaznice morate takoj obvestiti lokalno policijo v kraju dogodka in pridobiti policijski zapisnik. Na policiji vztrajajte, da zapisnik sestavijo oz. zapišejo vašo izjavo, v kateri natančno opišite ukradene/izgubljene predmete in navedite njihovo vrednost. Državljan je nato dolžan v najkrajšem možnem času pogrešitev prijaviti na Upravni enoti v RS ali Veleposlaništvu RS v Teheranu. Veleposlaništvo sprejema naznanitev pogrešitve osebne izkaznice, ki je takse prosta.