Veleposlaništvo RS Teheran /Konzularne zadeve /Matične zadeve /

Matične zadeve

Državljani Republike Slovenije, ki prebivatjo v tujini, lahko na diplomatsko predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije uredijo nekatere uprave zadeve, za katere postopki potekajo v Republiki Sloveniji. Sem sodijo predvsem:

  • naknadni vpis rojstva otroka

  • naknadni vpis poroke in smrti

  • postopki ureditve matičnih dogodkov (npr. priznanje očetovstva, vpis razveze)

  • sprememba osebnega imena

  • upravne overitve podpisov, fotokopij ter določenih pooblastil

  • posredovanje izpiskov iz matičnih knjig

  • priprava različnih potrdil

Matična dejstva (rojstvo, poroka, smrt), nastala v tujini se v Republiki Sloveniji vpišejo v matični register na podlagi izpiska (javne listine) tujega organa. Izpisek mora biti overjen in preveden v slovenski jezik, tuje sodne odločbe pa mora potrditi tudi sodišče v Republiki Sloveniji.

Več informacij pridobite tukaj.